Astma Medicatie & Inhalator kopen zonder recept – Nederland en België

doctorGenetische aanleg, luchtvervuiling, toename van het aantal fijne deeltjes in de lucht, allergieën, zoveel factoren die leiden tot een zeer alarmerende constatering: tegenwoordig heeft ongeveer één op de vijftien Nederlanders last van astma.

Bovendien is dit cijfer, gezien de moeilijkheid om astma te diagnosticeren, zeer waarschijnlijk onderschat. Geconfronteerd met deze pathologie is de voorgeschreven behandeling vaak dezelfde, namelijk het innemen van een bronchodilatator, meestal in de vorm van een inhalatiespray.

Een astma-inhalator kopen zonder recept

Het is mogelijk om online astma-inhalatoren te kopen zonder doktersrecept bij een online apotheek. Door een online recept te creëren via diagnose op afstand, is de aankoop van een astma-inhalator wettelijk toegestaan. De rechtsgrondslag is de EU-verordening betreffende de mobiliteit van patiënten.

Na het invullen van een patiëntenformulier vult de arts het online recept in en verzendt de postorderapotheek de gewenste astma-inhalator.

U kunt een astma-inhalator zonder recept bestellen bij de volgende online apotheken:

 

Koop astma-inhalator zonder recept online in Nederland en België

 • Online astma-inhalatoren kopen zonder recept is legaal in Nederland en België
 • De EU-patiëntenmobiliteitsrichtlijn maakt de aankoop van geneesmiddelen op recept, zoals astma-inhalatoren, via diagnose op afstand in andere EU-landen mogelijk
 • U moet een online vragenlijst invullen om het recept online te krijgen.

 

astma-inhalator

Lijst van astma-inhalatoren

dokteronlineDe volgende astma-inhalatoren zijn verkrijgbaar bij DokterOnline.

 • Ventolin
 • Seretide
 • Flixotide
 • Symbicort
 • Bricanyl
 • Salmeterol
 • Voorval
 • Airomir
 • Clenil Modulite
 • Pulmicort Turbuhaler
 • QVAR
 • Xolair
 • Atrovent
 • Salamol
 • Salbutamol
 • Relvar Ellipta
 • Montelukast
 • Ipratropium Steri-Neb
 • Respontin
 • Salbuline

 

<Medrol

<Alvesco

Over-the-counter astma-inhalatoren

Astma is een chronische ziekte die vooral de onderste luchtwegen, de bronchiën, aantast.

Het wordt gekenmerkt door verschillende factoren: een samentrekking van de gladde spieren rond de bronchiën, een ontsteking die gepaard gaat met zwelling van het slijmvlies van de bronchiën en tenslotte door een abnormale slijmproductie. Het meest problematische aspect van astma is de ernstige ontsteking van het bronchiale slijmvlies. Deze ontsteking is een beschermend systeem dat door het lichaam is opgezet om een groot aantal witte bloedcellen te mobiliseren. Zoals bekend komt astma voor in aanvallen. Tussen de aanvallen door is de ademhaling van de patiënt meestal normaal. Dit laatste aspect bemoeilijkt de diagnose van deze ziekte.

Hoe wordt een astma aanval uitgelokt?

Astma is helaas een chronische ziekte waarvan de oorzaken nog steeds slecht bekend zijn en waarvoor geen volledige genezing bestaat. Studies hebben aangetoond dat er een genetische component is, maar dat ook externe factoren verantwoordelijk zijn voor het optreden van aanvallen. Bij mensen met astma kunnen irriterende factoren zoals roken of blootstelling aan chemicaliën, infecties (bacteriën, virussen), allergieën of zelfs sportactiviteiten de oorzaak zijn.

Hoe manifesteert een astma-aanval zich?

Het samentrekken van de gladde spieren van de bronchiën in combinatie met de ontsteking ervan leidt tot een aanzienlijke vermindering van de diameter van de bronchiën en daardoor tot een vermindering van de luchtstroom, hetgeen resulteert in een hoorbaar fluitend geluid bij het uitademen van lucht. Om een idee te krijgen van wat iemand met astma dagelijks meemaakt, kunt u zich voorstellen dat u door een rietje uitademt. Mensen met astma kunnen ook af en toe last hebben van benauwdheid, kortademigheid en soms zelfs hoesten. De duur van astma-aanvallen varieert sterk van persoon tot persoon, maar ook tussen de aanvallen. Een astma-aanval kan variëren van enkele minuten tot enkele uren. Hetzelfde geldt voor de frequentie en de intensiteit van astma-aanvallen, die van persoon tot persoon sterk verschillen.

Anderzijds komen astma-aanvallen ’s nachts vaker voor omdat onze productie van cortisol, een natuurlijke ontstekingsremmer, ’s nachts lager is.

Er zijn twee belangrijke soorten astma:

 • Intermitterende astma: de symptomen treden alleen op tijdens de aanvallen. Ze zijn occasioneel, eenmalig en meestal veroorzaakt door een externe trigger.
 • persistent astma: astmasymptomen blijven aanwezig tussen de aanvallen door. De behandeling van dit type astma vereist noodzakelijkerwijs de implementatie van een achtergrondbehandeling.

De evolutie van astma is uiterst moeilijk vast te stellen. Om de ontwikkeling van een ernstigere vorm van astma te voorkomen, kan de invoering van een achtergrondbehandeling bijzonder belangrijk zijn. Waarom zou u een achtergrondbehandeling nemen als u al een effectieve behandeling voor uw astma-aanvallen neemt? Gewoon om te voorkomen dat de aanvallen frequenter worden en de bronchusverwijders na verloop van tijd hun doeltreffendheid verliezen.

Wat zijn de verschillende soorten astma-inhalatoren?

Er zijn verschillende soorten inhalatoren voor de behandeling van astma, elk met verschillende eigenschappen en toepassingen.

Gedrukte dosisinhalatoren of -sprays

De aerosol onder druk bevat een werkzame stof die is verdund in een vloeistof die wordt verstoven door een verstuiver die een gas bevat, meestal hydroxyfluoralkaan. Dit gas maakt het mogelijk de stap van het schudden van de spuitbus voor gebruik te vermijden. Een enkele druk op het flesje geeft een enkele dosis medicijn vrij. Voor een optimaal gebruik moet de op de inhalator uitgeoefende druk perfect zijn afgestemd op de inademing van het product. Bovendien moet de inhalatie binnen 5 seconden na het inschakelen van de inhalator beginnen.

Het hanteren kan daarom moeilijk zijn, vooral voor jonge kinderen. In dit geval kan een inhalatiekamer worden gebruikt. Het maakt het gemakkelijker om de inhalator te gebruiken zonder dat u de patroon moet indrukken en tegelijkertijd moet inhaleren. De inhalatiekamer bestaat uit twee delen: een afgesloten reservoir waarin de inhalator wordt ingebracht en een tweede deel dat in de mond wordt geplaatst. Eenvoudig gezegd: zodra de inhalator is geactiveerd, blijft de vrijgekomen werkzame stof in de inhalatiekamer totdat deze door de patiënt wordt geïnhaleerd. Inhalatiekamers worden voor 65% vergoed door de sociale zekerheid.

Droog poederinhalatoren

Droog poeder-inhalatoren maken het mogelijk zich te bevrijden van de beperkingen in verband met het drijfgas, maar ook het aflezen van de dosis ingenomen geneesmiddelen te vergemakkelijken. Ze zijn verkrijgbaar als eenmalige of meervoudige doses. Bij apparaten met één dosis moet het apparaat voor elk gebruik opnieuw worden gevuld. Middelen voor eenmalige toediening hebben de vorm van capsules, waarvan de inhoud na het prikken wordt vrijgegeven voor inhalatie.

Multidosisapparaten hebben ofwel een reservoir met poeder waaruit bij elke inhalatie een vaste hoeveelheid wordt genomen door een doseermechanisme, ofwel een vast aantal eenheidsdoses in capsules in een blisterverpakking. Elke dosis komt vrij uit de blisterverpakking bij activering van het apparaat vlak voor de inhalatie. In alle gevallen bevatten droog poeder-inhalatoren geen drijfgas. In het algemeen wordt voor hulpmiddelen met droog poeder, en meer in het bijzonder voor hulpmiddelen met een multidosisreservoir, aanbevolen deze buiten het bereik van vochtigheid te bewaren.

Vernevelaars

Deze apparaten vereisen weinig medewerking van de patiënt. Ze produceren een mengsel van lucht en water dat de medicijnen bevat. Dit wordt in de vorm van kleine druppeltjes gesproeid en ingeademd via een masker of mondstuk, afhankelijk van de leeftijd van de patiënt.

Waarvoor wordt een inhalator voor astma gebruikt?

Aangezien astma een aandoening is die de luchtwegen aantast, is het innemen van inhalatiemedicatie zowel het meest geschikt als het meest effectief. Waarom verdienen inhalatoren de voorkeur? De benodigde dosis geneesmiddel is veel lager dan bij een andere vorm van behandeling, omdat het geneesmiddel de bronchiën rechtstreeks bereikt zonder door het spijsverteringskanaal te gaan. Het werkt ook veel sneller, omdat bij inhalatie het geneesmiddel rechtstreeks op het doel wordt gericht. Ten slotte komt slechts een zeer kleine hoeveelheid van het geneesmiddel in de bloedbaan terecht, wat de bijwerkingen sterk beperkt. Het vereist echter een juist gebruik van de inhalator om de juiste dosis medicatie te krijgen.

Diagnose

Omdat de oorzaken en symptomen van astma van persoon tot persoon zo verschillen, is het moeilijk een diagnose te stellen. Artsen voeren meestal twee soorten onderzoek uit. De eerste is het uitvoeren van ademhalingstests, zoals het meten van het volume lucht dat door de longen wordt uitgeademd. Daarnaast is ook een allergische beoordeling belangrijk, aangezien allergieën een van de belangrijkste oorzaken van astma zijn.

Astma: welke behandeling?

Er zijn twee belangrijke conventionele behandelingen voor astma. In beide gevallen moet deze aanvalsbehandeling snel worden gegeven. De behandeling van astma vereist het gebruik van corticosteroïden in de vorm van druppels of tabletten die moeten worden geslikt: prednison, prednisolon of betamethason. In eerste instantie wordt de voorkeur gegeven aan het gebruik van bronchiodilatoren in de vorm van inhalatoren: salbutamol (Ventoline®, Aeromir®, Ventilastin®) of terbutaline (Bricanyl®). Ze laten de gladde spieren rond de bronchiën ontspannen en vergemakkelijken zo de doorgang van lucht.

Aangezien astma een chronische ziekte is, kan zij niet worden genezen. Een ziekteverbeterende therapie kan echter worden gebruikt om de intensiteit te verminderen en de tijd tussen de aanvallen te verlengen. Wil de achtergrondbehandeling effectief zijn, dan moet deze elke dag worden ingenomen. De resultaten zijn pas na 3 tot 4 weken zichtbaar. Het is ook de moeite waard om blootstelling aan allergenen zoals pollen of dierenhaar, roken, maar ook infecties te vermijden door eraan te denken zich te laten vaccineren.

Actieve stoffen op astma en hun effecten

Corticosteroïden zijn ontstekingsremmende geneesmiddelen die worden gebruikt om ontstekingen in de bronchiën van astmapatiënten te behandelen. Ze verminderen ook de slijmproductie. In kleine doses, meestal in de vorm van een dosisspray, verminderen corticosteroïden de ontsteking van de bronchiën en helpen zo de luchtstroom te verbeteren. Voor korte periodes of bij ernstige astma kunnen ze in tabletvorm worden ingenomen. Bovendien verminderen corticosteroïden de gevoeligheid van de bronchiën voor irriterende stoffen, waardoor het aantal astma-aanvallen afneemt.

Als inhalatiecorticosteroïden worden gebruikt, is de verbetering geleidelijk en pas na enkele weken volledig effectief. Bronchodilatoren worden meestal gebruikt in combinatie met steroïden en werken door de spieren rond de bronchiën te ontspannen. Zij kunnen snel werkzaam zijn in minder dan 5 minuten of langzamer, afhankelijk van de molecule. Zelden kan ipratropiumbromide worden voorgeschreven. Het is raadzaam om het in een vernevelaar te gebruiken. Het is een anticholinergicum dat ook tot doel heeft de samentrekking van de luchtwegspieren te verminderen. Reken echter 1 tot 2 uur om maximaal effect te sorteren.

De dosering, een belangrijk punt

Het gebruik van een inhalator heeft één groot voordeel bij het doseren van het geneesmiddel: het is heel eenvoudig. U hoeft alleen maar het recept van uw arts letterlijk op te volgen. Een dosis komt overeen met een druk op de inhalator, die op zijn beurt overeenkomt met een precieze dosis afgegeven werkzame stof. Zo komt één dosis Ventoline®, Aeromir® of Ventilastin® overeen met 100 µg salbutamol en één dosis Bricanyl® met 500 µg terbutalinesulfaat.

De berekening is nog eenvoudiger voor poederinhalatoren, die werken op basis van een eenheidsdosis of een doseersysteem. Vernevelaars gebruiken eenheidsdoses van geneesmiddelen die meestal als pipetten worden aangeboden en rechtstreeks in de vernevelaarset worden ingebracht.

Wat zijn de beste inhalatoren voor astma?

Behandelingen met geneesmiddelen via inhalatie zijn het meest relevant voor de behandeling van bronchiale aandoeningen zoals astma. Een van de belangrijkste redenen waarom een behandeling niet effectief kan zijn, is verkeerd gebruik van het inhalatieapparaat door de patiënt. Er zijn verschillende soorten inhalatieapparaten op de markt: dosisinhalatoren, poederinhalatoren en vernevelaars. Elk van deze hulpmiddelen heeft voor- en nadelen, maar vooral verschillende gebruikstechnieken die samen met de patiënt moeten worden beoordeeld en waarmee rekening moet worden gehouden wanneer het hulpmiddel door de arts wordt voorgeschreven.

Om de kans op een succesvolle behandeling zo groot mogelijk te maken, moet bij de keuze van het hulpmiddel dus rekening worden gehouden met de behandelingsbehoeften van de patiënt, maar vooral met diens vermogen om een bepaald inhalatieapparaat te gebruiken. Het is belangrijk te bedenken dat de behandelingen, ook al bevatten ze dezelfde werkzame stof, door uw apotheker niet onderling verwisselbaar zijn. Onder de overvloed aan inhalatoren die op de markt zijn, zijn hier vijf modellen die uw aandacht verdienen.

Omnibus BR-CN116

Deze inhalator en zijn vernevelingssysteem garanderen een doeltreffende, gemakkelijke en snelle toediening van geneesmiddelen. Voor extra gemak heeft de Omnibus BR-CN116 inhalator een afneembaar netsnoer en een handvat voor optimale ergonomie. De inhalator is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen dankzij de twee maskerformaten die bij het apparaat worden geleverd. De levering omvat ook vijf luchtfilters en een opbergkoffer voor gemakkelijk transport. Met zijn drie jaar garantie is dit apparaat zeer interessant. Een negatief punt: het geluidsniveau, dat jongere mensen kan afschrikken.

Omron C28P

Een van de grote voordelen van dit medische hulpmiddel is zijn efficiëntie. Dankzij de vernevelsnelheid van 0,5 ml/min levert dit apparaat snel de werkzame stof met een bijzonder kleine druppelgrootte, namelijk ongeveer 3 micron. Een cijfer om te onthouden: in minder dan 5 minuten kan deze vernevelaar 2,5 ml salbutamol toedienen. De Omron C28P inhalator is zeer eenvoudig te gebruiken omdat hij slechts één knop heeft.

Om uw sessies te vergemakkelijken, wordt dit product geleverd met een draagtas, een vernevelaarset, een luchtslang van 200 cm, maar ook met een masker voor volwassenen, een kindermasker, mond- en neusstukken en vijf luchtfilters. Deze vernevelaar, verkrijgbaar in vier kleuren, is bovendien robuust en heeft een compressor die lang meegaat, zodat u hem elke dag intensief kunt gebruiken. Dit maakt het bijzonder nuttig voor patiënten die op lange termijn meerdere keren per dag medicijnen moeten innemen. Eén nadeel: de prijs is nogal aan de hoge kant.

Hangsun CN560

Deze vernevelaar wordt geleverd met een aantal accessoires: een luchtslang, een kindermasker, een masker voor volwassenen, een mondstuk, twee neusstukken, drie schotten en vier reserve luchtfilters. Stil, de kleine uitgestoten deeltjesgrootte van ongeveer 5 micron maakt een goede penetratie van medicijndruppels in de bronchiën mogelijk.

Pipishell draagbare inhalator

De Pipishell-vernevelaar heeft het voordeel dat hij draagbaar is, maar ook bijzonder stil. De Pipishell-inhalator is uitgerust met geavanceerde technologie waarmee zeer kleine deeltjes van 1 tot 5 micron kunnen worden gevormd, zodat de medicijndeeltjes gemakkelijk in uw bronchiën doordringen om de snelheid van de werking van de medicatie te maximaliseren. Zeer gemakkelijk te gebruiken, je hoeft alleen maar op een knop te drukken om het te activeren.

Omnibus BR-CN116B

Deze vernevelaar heeft het voordeel dat hij veelzijdig is en geschikt voor het hele gezin. Het bevat een kindermasker, een masker voor volwassenen en een luchtslang. Omdat hij slechts 1,6 kg weegt, kan deze nieuwe versie van de BR-CN116 vernevelaar zonder speciale inspanning van de ene naar de andere kamer in huis worden gedragen. Helaas hebben sommige gebruikers opgemerkt dat deze vernevelaar een beetje lawaaierig is. Dit kan hinderlijk zijn bij nachtelijk gebruik.

Hoe gebruik je je inhalator goed

.
De gebruikstechniek hangt af van het type inhalator. Het is belangrijk dat u advies vraagt aan uw arts als u niet zeker weet hoe u uw inhalator moet gebruiken. Kijk voor meer details gerust naar filmpjes op internet die laten zien hoe je een inhalator in de praktijk gebruikt.

Hier is een lijst met eenvoudige regels die u moet volgen om uw inhalator goed te gebruiken:

 1. Druk vervolgens op de inhalator en adem diep in.
 2. Stop je ademhaling voor minstens 10 seconden. Om het geneesmiddel de tijd te geven zijn doel te bereiken, is het belangrijk het enkele seconden in uw ademhalingsstelsel te houden. Wanneer u corticosteroïden gebruikt, is het ook aan te raden uw mond te reinigen om mondschimmel te voorkomen.

Om zijn poederinhalator goed te gebruiken, gaat u als volgt te werk:

Als eerste stap moet u de inhalator activeren. Deze stap is variabel, afhankelijk van het model. Daarom is het belangrijk de gebruiksaanwijzing te lezen. Voor een Turbuhaler® bijvoorbeeld, moet u de knop eerst in de ene en dan in de andere richting draaien. Bij een Autohaler® moet u de hendel omhoog halen en de inhalator schudden voordat u inhaleert. De eigenlijke inhalatiestap is identiek aan die van een dosisinhalator.

Hier volgen enkele eenvoudige regels om uw vernevelaar-inhalator goed te gebruiken:

  1. Was de verschillende onderdelen van de vernevelaar af met zeepwater

.

 1. Laat het drogen
 2. Kies het te gebruiken accessoire en bevestig het aan het apparaat: een neusmasker of een mondstuk
 3. Plaats de medicijnen in de vernevelaarset
 4. Plaats het masker of mondstuk op zijn plaats om met inademen te beginnen

Mogelijke bijwerkingen

Inhalatiecorticosteroïden hebben minder kans op ernstige bijwerkingen dan corticosteroïden in tabletvorm. Voor achtergrondbehandeling verdienen corticosteroïden in spray- of poedervorm daarom de voorkeur. Bij een aanval mogen orale corticosteroïden slechts enkele dagen worden ingenomen om geen afhankelijkheid te creëren.

De ongewenste effecten van ingeademde corticosteroïden zijn voornamelijk lokaal en niet ernstig, zoals het optreden van orale mycosen. Om dit effect tegen te gaan, is het voldoende de mond grondig te spoelen met water. De bijwerkingen van ingeademde bronchodilatoren zijn zeldzaam en niet ernstig. Ze kunnen soms de hartslag versnellen en gedurende korte tijd trillingen veroorzaken.

Wat te doen in geval van overdosis

Neem in geval van een overdosis onmiddellijk contact op met een arts of het plaatselijke antigifcentrum, ook als er geen symptomen zijn. Meestal manifesteert een overdosis zich door de manifestatie van bijwerkingen op een verergerde manier als gevolg van een overmatige inname van het molecuul.

Wat zijn de alternatieve behandelingen voor astma?

Er bestaat een groot aantal zogenaamde alternatieve of aanvullende behandelingen voor de behandeling van astma. Slechts enkele daarvan hebben echte resultaten laten zien en mogen dus niet zonder toestemming van uw arts worden gebruikt. Een van de meest genoemde is biotherapie, waarbij monoklonale antilichamen worden gebruikt die bepaalde ontstekingsmoleculen neutraliseren. De vermindering van het ontstekingsverschijnsel maakt het mogelijk het optreden van aanvallen af te remmen.

Bij een andere aanpak, bronchiale thermoplastie, worden de gladde spieren van de bronchiën verwarmd zodat ze minder snel samentrekken. Andere dingen worden genoemd als mogelijke oorzaak van astma-aanvallen. Deze omvatten bepaalde voedingsmiddelen, het nemen van voedingssupplementen, osteopathie, acupunctuur, homeopathie, kuurbehandelingen en het beoefenen van bepaalde sporten zoals yoga.

Tips voor het online kopen van een inhalator

Voordat u een inhalator koopt in een winkel, laat staan online, moet u zich vooraf een aantal vragen stellen:

 • Voor wie is deze inhalator bedoeld? Een volwassene, een kind of gezinsgebruik?

De antwoorden op deze vragen zullen u helpen de inhalator te kiezen die het best aan uw behoeften voldoet. Het type inhalator, de noodzakelijke accessoires, het gewicht, de ergonomie, het geluidsniveau, allemaal criteria waaraan u moet denken om geen fout te maken.

optreden in geval van een aanval

Bij een astma-aanval is een van de belangrijkste regels om kalm te blijven, omdat angst de aanval verergert. Maak het u zelf gemakkelijk of laat, indien mogelijk, iemand anders u helpen: ga zitten, haal langzaam adem en maak zo nodig uw kleren los. Wees voorzichtig, liggen tijdens een astma-aanval is niet aan te raden. Ten tweede, neem uw gebruikelijke voorgeschreven medicatie: corticosteroïden en bronchodilatoren. Als de behandeling niet werkt, ga dan naar de eerste hulp.

De behandeling van astma bij kinderen

Effectieve inname van de toegediende medicatie vereist een optimale inhalatietechniek met een voor de leeftijd geschikte inhalator. Het resultaat wordt beïnvloed door patiëntspecifieke factoren en de kenmerken van de inhalator. Bij kinderen zijn de beperkende factoren beperkte medewerking en verschillen in luchtweganatomie en ademhalingspatronen. Kennis van deze factoren is een eerste vereiste voor de juiste toepassing van inhalatietherapie bij kinderen.

Terwijl de afzetting van geneesmiddelen bij volwassenen kan oplopen tot 20%, is deze laag bij kinderen, vooral bij zuigelingen, waar zij naar schatting 2% van de toegediende dosis bedraagt. Tussen 0 en 4 jaar verdient het gebruik van dosisinhalatoren in combinatie met een inhalatiekamer met masker dus de voorkeur. Na 4 jaar kunnen inhalatoren met een ongemaskeerde inhalatiekamer worden overwogen. Vanaf 10 jaar kan het kind de inhalator rechtstreeks in de mond nemen. De vernevelaar kan op elke leeftijd worden gebruikt. Tot de leeftijd van 3 jaar wordt het gebruikt met een masker en daarna met een mondstuk. Daarentegen zijn droogpoederinhalatoren, afhankelijk van het model, voorbehouden aan kinderen vanaf 6 of 8 jaar.

Koop astma-inhalator zonder recept legaal in Nederland en België.